Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību koordinācijas padome

Ar 2009.gada 25.septembra Ekonomikas ministra rīkojumu ir izveidota Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības koordinācijas padome, kā koleģiāla, koordinējoša un konsultatīva institūcija ar mērķi nodrošināt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbību koordināciju un doto uzdevumu izpildes pārraudzību.
 

Padomes funkcija ir operatīvu priekšlikumu sniegšana Ekonomikas ministrijai saistībā ar Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbību, nodrošinot efektīvu Latvijas komersantu interešu pārstāvību ārvalstīs.
 

Padomes galvenie uzdevumi ir izvērtēt pārstāvniecību atvēršanas lietderību vai aizvēršanu konkrētā valstī; izvērtēt un sniegt priekšlikumus par darbinieku nozīmēšanu darbam pārstāvniecībā; pārraudzīt sasniegtos darbības rezultatīvos un finanšu rādītājus un sniegt novērtējumu; sniegt priekšlikumus par pārstāvniecību resursu un kompetences sadalījumu; kā arī izskatīt un sniegt priekšlikumus par citiem jautājumiem saistībā ar pārstāvniecību tīkla darbību.
 

Padomes sastāvā ar balsstiesībām ir četri Latvijas lielo eksportējošo komercsabiedrību pārstāvji, četri eksportējošo mazo un vidējo komercsabiedrību pārstāvji, divi Ekonomikas ministrijas pārstāvji, viens Ārlietu ministrijas pārstāvis un viens Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis. Padomes sekretariāta funkcijas veic Ekonomikas ministrija.
 

Kontaktinformācija
Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Uzņēmējdarbības, ārvalstu investīciju piesaistes un eksporta nodaļa
Arta Krūze
Tālrunis: 67013127
E-pasts: Arta.Kruze@em.gov.lv
Brīvības iela 55
Rīga, LV-1519

Lapas informācija atjaunota:    13-02-2015