Biodegvielas attīstības konsultatīvā padome

Biodegvielas attīstības konsultatīvā padome ir Latvijas Republikas valsts struktūru, universitāšu un nozares komersantus apvienojošu nevalstisko organizāciju pārstāvju veidota koordinējoša un konsultatīva starpnozaru institūcija, kuras mērķis ir koordinēt Biodegvielas likuma īstenošanā iesaistīto institūciju darbu, piedalīties vienotas nacionālās un Eiropas Savienības politikas veidošanā un īstenošanā biodegvielas jomā, kā arī veicināt biodegvielas nozares attīstību un Latvijas uzņēmēju konkurētspēju starptautiskajā tirgū.
 

Kontaktinformācija:

Ekonomikas ministrija
Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departaments
Brīvības iela 55
Rīga, LV-1519
 

Roberts Meijers
Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes nodaļas vadītājs
Tālrunis: 67013176
E-pasts: Roberts.Meijers@em.gov.lv

 

Mikus Ramanis
Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes nodaļas
vecākais referents
Tālrunis: 67013149
E-pasts: Mikus.Ramanis@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    06-06-2016