Uzņēmējdarbības vide un industriālā politika

 

Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns

 

MK rīkojumu "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu"

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Uzņēmējdarbības vides nodaļas vadītāja vietniece

Agnese Šķēle, agnese.skele@em.gov.lv 

 

Lapas informācija atjaunota:    24-10-2018