Energoefektivitāte un siltumapgāde

Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr. 221 “Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu”

 

Evelīna Brikmane
T. 67013241
evelina.brikmane@em.gov.lv

Grozījumi Energoefektivitātes likumā

Inguna Ozoliņa

T. 67013175 

inguna.ozolina@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”

Inguna Ozoliņa

T. 67013175
inguna.ozolina@em.gov.lv 

Lapas informācija atjaunota:    21-02-2019