Enerģijas tirgus un infrastruktūra

Normatīvā akta pojekts Kontaktpersona

Konceptuālā ziņojuma projekts "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai

 

MK rīkojuma projekts "Par konceptuālo ziņojumu “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksu sloga samazināšanai sabiedrībai un elektroenerģijas tirgus attīstībai”"

 

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību

Līga Dreijalte

Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākā eksperte

67013273

Liga.Dreijalte@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi
 

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām

 Ance Ansone,
Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta
vecākā eksperte 
tālrunis 67013001
Ance.Ansone@em.gov.lv
Lapas informācija atjaunota:    05-04-2019