Būvniecības politika

Normatīvā akta projekts

Kontaktpersona

Ministru kabineta Noteikumu projekts “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 “Būvklimatoloģija””

Marija Vīksna

 67013140

Marija.Viksna@em.gov.lv 

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””

Marija Vīksna

 67013140

Marija.Viksna@em.gov.lv 

“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi””

Gusts Sproģis
67013113
gusts.sprogis@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 312 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016 – 15  “Būvakustika””

Marija Vīksna

67013140

Marija.Viksna@em.gov.lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

Elga Bučinska
67013032
Elga.Bucinska@em.gov.lv

Grozījumi speciālajos būvnoteikumos: 

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām 

 

Būvniecības politikas departamenta
vecākā referente
Evija Avota
67013262
Evija.Avota@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos  Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”

Būvniecības politikas departamenta
vecākā referente
Santa Soida
67013034
 santa.soida@em.gov.lv

Noteikumu projekts "Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes darbības noteikumi "

 

Būvniecības politikas departamenta

vecākais referents

Andris Mālnieks

(67013086; andris.malnieks@em.gov.lv). 

Likumprojekts “Grozījumi Būvniecības likumā” 

 

Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieks

Andris Lazarevs

tālrunis: 67013035

e-pasts: andris.lazarevs@em.gov.lv

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

 

 

Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieks

Andris Lazarevs

tālrunis: 67013035

e-pasts: andris.lazarevs@em.gov.lv

Likumprojekts “Grozījumi Būvniecības likumā”

 

 

Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieks

Andris Lazarevs

tālrunis: 67013035

e-pasts: andris.lazarevs@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    04-03-2019