Būvniecības politika

Normatīvā akta projekts

Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos  Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”

Būvniecības politikas departamenta
vecākā referente
Santa Soida
67013034
 santa.soida@em.gov.lv

Grozījumi vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos:

 

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām
 

Būvniecības politikas departamenta
vecākā referente
Elga Bučinska
Tālrunis: 67013032
e-pasts: elga.bucinska@em.gov.lv)

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””

 

Būvniecības politikas departamenta

vecākā referente

Evija Avota

Tālrunis: 67013262

E-pasts: Evija.Avota@em.gov.lv

MK noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana""

 

Būvniecības politikas departamenta

vecākā eksperte

Marija Vīksna

Tālrunis 67013140 

E-pasts marija.viksna@em.gov.lv 

Noteikumu projekts "Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes darbības noteikumi "

 

Būvniecības politikas departamenta

vecākais referents

Andris Mālnieks

(67013086; andris.malnieks@em.gov.lv). 

Likumprojekts “Grozījumi Būvniecības likumā” 

 

Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieks

Andris Lazarevs

tālrunis: 67013035

e-pasts: andris.lazarevs@em.gov.lv

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

 

 

Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieks

Andris Lazarevs

tālrunis: 67013035

e-pasts: andris.lazarevs@em.gov.lv

Likumprojekts “Grozījumi Būvniecības likumā”

 

 

Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieks

Andris Lazarevs

tālrunis: 67013035

e-pasts: andris.lazarevs@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    23-07-2018