PIL 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi

Iepirkuma numurs: EM 2018/85
Iepirkuma līguma priekšmets: Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, fiziskā un tehniskā apsardze
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  86 553,00  EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.08.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inese Kaļupniece,  +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv .
Iepirkuma EM 2018/85 nolikums

 

 

Lapas informācija atjaunota:    01-08-2018