PIL 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi

Iepirkuma numurs: EM 2018/59
Iepirkuma līguma priekšmets: Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, fiziskā un tehniskā apsardze
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  86 553,00  EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.07.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersonas: 
Ilāna Garbere-Bule, +371 67013103, e-pasts: Ilana.Garbere-Bule@em.gov.lv,
Inese Kaļupniece,  +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv .
Iepirkuma EM 2018/59 nolikums

 

 

Lapas informācija atjaunota:    22-06-2018