Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumiem) vai būvdarbu līgumiem no 20 000 līdz 170 000 euro

 

 

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/131
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ziņu aģentūras un mediju monitoringa pakalpojumi"
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 20 000,00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.12.2017., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inese Kaļupniece,  +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv. 
Iepirkuma EM 2017/131 nolikums


Iepirkuma numurs: EM 2017/126
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ēku energoefektivitātes prasību definēšana dažādām ēku klasēm, ņemot vērā ēku dzīves cikla izmaksas"
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 25 000,00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.11.2017., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inese Kaļupniece,  +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv. 
Iepirkuma EM 2017/126 nolikums
 

 

Lapas informācija atjaunota:    23-11-2017