Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumiem) vai būvdarbu līgumiem no 20 000 līdz 170 000 euro

 

 

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/04
Iepirkuma līguma priekšmets: "Saimnieciska rakstura darbu veikšana Ekonomikas ministrijas ēkā un tai piegulošajā teritorijā "
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 41 999,00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.01.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inese Kaļupniece,  +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv
Iepirkuma EM 2018/04 nolikums
Atbilde uz jautājumu

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/114
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas ēkas remontdarbi Brīvības ielā 55, Rīgā, vispārīgās vienošanās ietvaros"
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 149 000,00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.12.2017., plkst. 10:00
Kontaktpersonas: Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta Administratīvās nodaļas vadītāja Antra Ripa,  +371 67013055, e-pasts: Antra.Ripa@em.gov.lv.
Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta Administratīvās nodaļas vecākā referente Edīte Kleina, +371 67013111, e-pasts: Edite.Kleina@em.gov.lv. 
Iepirkuma EM 2017/114 nolikums
Nolikuma EM 2017/114 3.pielikuma otrā daļa 


 
 

 

Lapas informācija atjaunota:    15-02-2018