Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumiem) vai būvdarbu līgumiem no 20 000 līdz 170 000 euro

 

 

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/58
Iepirkuma līguma priekšmets: Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana, pašreizējā stāvokļa identificēšana un uz tās balstītu priekšlikumu izstrāde
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  40 000,00  EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.06.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inese Kaļupniece,  +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv
Iepirkuma EM 2018/58 nolikums
Atbildes uz jautājumiem

Lapas informācija atjaunota:    04-06-2018