Informatīvais paziņojums par atklāto/slēgto konkursu

Iepirkuma numurs: EM 2017/03
Iepirkuma līguma priekšmets: "Drošības rezervju pakalpojuma sniegšana valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei"
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 14 000 000,00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.03.2017., plkst. 10:00
Kontaktpersonas:
Zanda Sproģe, tālr. +371 67013024, e-pasts:  Zanda.Sproge@em.gov.lv
Žanna Levina, tālr. +371 67013269, e-pasts: Zanna.Levina@em.gov.lv
Atklātā konkursa EM 2017/03 nolikums
OPEN TENDER „Establishment of the Emergency Oil Stocks of the Republic of Latvia"

 

Iepirkuma numurs: EM 2016/53
Iepirkuma līguma priekšmets: Pētījuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku" veikšana
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR  99 173,55 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.10.2016., plkst.10:00
Kontaktpersonas: Juridiskā departamenta Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā referente Sandra Galilejeva, tālr. +371 67013249, e-pasts: Sandra.Galilejeva@em.gov.lv.;
Juridiskā departamenta Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā eksperte Antra Ripa, tālr. +371 67013158, e-pasts: Antra.Ripa@em.gov.lv. 
Atklātā konkursa EM 2016/53 nolikums
Atklātā konkursa EM 2016/53 nolikums ar grozījumiem
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.1

 

Lapas informācija atjaunota:    22-02-2017