Informatīvais paziņojums par atklāto konkursu

Iepirkuma numurs: EM 2018/10
Iepirkuma līguma priekšmets: Pētījuma „Sistēmas, kuras ietvaros komersantiem, kuri ražo un realizē elektroenerģiju  obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem garantēto maksu par uzstādīto jaudu, ilgtspējas, efektivitātes un atbilstības sabiedrības interesēm, izvērtējums un ieteikumi sistēmas tālākai attīstībai līdz 2030. gadam” veikšana
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  400 000,00 EUR 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.04.2018., plkst. 12:00
Kontaktpersonas: 
Inese Kaļupniece, tālr. +371 67013204, e-pasts:  Inese.Kalupniece@em.gov.lv
Atklātā konkursa EM 2018/10 nolikums


Iepirkuma numurs: EM 2018/09
Iepirkuma līguma priekšmets: Degvielas iegāde Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu transportlīdzekļiem 
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  141 746,00 EUR 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21. 02.2018., plkst. 12:00
Kontaktpersonas: 
Inese Kaļupniece, tālr. +371 67013204, e-pasts:  Inese.Kalupniece@em.gov.lv
Atklātā konkursa EM 2018/09 nolikums
Atbilde uz jautājumu

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/144
Iepirkuma līguma priekšmets: Ekonomikas ministrijas, tās padotibā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, darbinieku veselības apdrošināšana
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  578 395,30 EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24. 01.2018., plkst. 12:00
Kontaktpersonas: 
Inese Kaļupniece, tālr. +371 67013204, e-pasts:  Inese.Kalupniece@em.gov.lv

Atklātā konkursa EM 2017/144 nolikums

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/142
Iepirkuma līguma priekšmets: Lēmumu, ar kuriem piešķirtas tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pieņemšanas procesa atbilstības izvērtējums
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  75 000,00 EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.01.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersonas: 
Inese Kaļupniece, tālr. +371 67013204, e-pasts:  Inese.Kalupniece@em.gov.lv
Kaspars Dukaļskis, tālr. +371 67013094, e-pasts: Kaspars.Dukalskis@em.gov.lv

Atklātā konkursa EM 2017/142 nolikums

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    23-02-2018