Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process (Salaspils)

15-11-2017

2017. gads 15. novembris, plkst. 11:00
Smilšu iela 1, Salaspils 
Salaspils Sporta nama telpās

 

10:30 – 11.00

Semināra dalībnieku reģistrācija, kafijas pauze

11:05–11:30

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

11:30 – 12:10

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Māris Eliņš, ALTUM

12.10 – 13:00

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Aldis Greķis, ALTUM 

13.00 – 13.30 

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība.
Andrejs Semjonovs, “Salaspils Siltums”

13.30 - 13.50  Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.

Mariana Sidorova, AS "Luminor"
13.50 - 14:10 Daudzdzīvokļu ēku visaptverošas atjaunošanas piemērs
Arnis Lelītis 
NVO «Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs» 
14:10 – 14.30   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Māris Eliņš,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    05-02-2018