Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process. (Valmiera)

22-02-2017

2017. gads 22. februāris, plkst. 17:30 
SIA “Valmieras namsaimnieks”
Sanāksmju zāle Semināra iela 2a, Valmiera

 

17:00 – 17.30

Semināra dalībnieku reģistrācija

17:30 – 17:35

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Ričarda Gailuma uzruna

17:35–18:00

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

18:00 – 18:40

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Dina Kaupere, ALTUM

18.40 – 19:20

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Nilss Rancāns, ALTUM 

19.20 – 19.50  

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība.
video: 
https://youtu.be/WnqrkIdOdM8
Valdis Jēgers, SIA "Valmieras namsaimnieks"

19.50–20.20  Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.
Mariana Sidorova, AS "DNB banka"
 20.20– 21.00   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Dina Kaupere,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    16-03-2017