Pakalpojumi

Ekonomikas ministrijas Klientu apkalpošanas centrā tiek pieņemti un izsniegti dokumenti dažādu licenču un atļauju saņemšanai.
 

Klientu apkalpošanas centra darba laiks

Katru darba dienu no 9:00 - 12:00 un no 13:00 - 16:00

Ārpus norādītā laika dokumentus licenču un atļauju saņemšanai var iesniegt Ekonomikas ministrijas Apsardzes postenī.

 

Klientu apkalpošanas centra adrese:

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: 67013100
 

PAZIŅOJUMS!

2014.gada 1.jūlijā Ministru kabinets sēdē tika pieņemts lēmums, ka Ekonomikas ministrijas uzdevumi ārējās tirdzniecības politikas jomā ar 2014.gada 1.augustu tiek nodoti Ārlietu ministrijai, bet ārējās tirdzniecības licencēšana - ar 2014.gada 1.oktobri.
 
Attiecīgi jautājumos par kvotu atļaujām Krievijas Federācijas izcelsmes skujkoku apaļkoku ievešanai, importa licencēm tērauda produktu ievešanai, uzraudzības dokumentiem tekstilpreču ievešanai un iepriekšējām atļaujām tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādei uzņēmēji ir aicināti griezties Ārlietu ministrijā.

 

Reģistri

Būvniecības informācijas sistēma
 

Būvkomersantu reģistrs
 

Būvspeciālistu reģistrs
 

Būvinspektoru reģistrs
 

Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistrs
 

Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs


Tūrisma aģentu un operatoru datubāze  

 

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums un ražotāju reģistrs
 

Citi pakalpojumi

Atļauja elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai, (Iesniegums atļaujas saņemšanai) 
 

Privatizācijas sertifikātu tirdzniecības starpnieka licence 
 

SOLVIT centrs 
 

Lapas informācija atjaunota:    02-01-2017