Latvijas dalība OECD

Latvija pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) 2016.gada 1.jūlijā. Ministriju kompetenču sadalījumu par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD nosaka 2016.gada 25.augusta Ministru kabineta rīkojums Nr.482 “Par kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās”.  Atbilstoši rīkojumam Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes kopā ir atbildīgas par septiņām OECD  komitejām/darba grupām tādās jomās kā ekonomikas politika, patērētāju tiesību aizsardzības politika, eksporta kredīti, konkurences politika, tūrisms, statistika, kā arī inovācija un uzņēmējdarbība un rūpniecība.  
 

Ekonomikas ministrijas kompetencē ir arī OECD Ekonomikas pārskata par Latviju sagatavošanas nacionālā koordinācija. Ekonomikas pārskatu OECD gatavo reizi divos gados. Tajā OECD izvērtē Latvijas ekonomisko situāciju, galveno reformu īstenošanas procesu, iepriekšējā pārskatā izteikto rekomendāciju izpildi, kā arī sniedz jaunas rekomendācijas, lai palīdzētu Latvijas valdībai un politikas veidotājiem nodrošināt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Jaunākais OECD ekonomikas pārskats par Latviju tika prezentēts 2019.gada 29.maijā. Nākamais OECD Ekonomikas pārskats par Latviju tiks publicēts 2021.gadā.

 

Plašāka informācija par Latvijas virzību uz OECD lasiet šeit.

Lapas informācija atjaunota:    04-01-2020