Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projekta izstrādes darba grupa

Ekonomikas ministrijas rīkojums par Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projekta izstrādes darba grupas izveidi (03.09.2012.)

 

Datums

Sanāksmju protokoli un citi materiāli

13.12.2012.

Preses konference

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Ekonomikas ministra D.Pavļuta prezentācija „Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes”

Reemigrācijas plāna izstrādes darba grupas vadītājas D.Akules prezentācija „Reemigrācijas atbalsts pasākumu plāns”

23.11.2012.

Darba grupas sanāksme par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem

Protokols Nr.6

Sanāksmē izskatāmie priekšlikumi

Reemigrācijas atbalsta pasākumu priekšlikumu sabiedriskās apspriešanas rezultāti

31.10.2012.

Reemigrācijas atbalsta pasākumu priekšlikumi sabiedriskajai apspriešanai

19.10.2012.

Darba grupas sanāksme par tīklojuma portāla izveidi (plānotā ieviešana; gatavošanās konferencei novembrī, ko rīkos ĀM)

Protokols Nr.5

Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieka R.Lappuķes un Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktores R.Klimkānes prezentācija „Sadarbība un dialogs ar latviešiem ārzemēs: No valsts atbalsta uz Diasporas politiku”

12.10.2012.

Darba grupas sanāksme par vakanču reģistrācijas centralizāciju un operatīvāku reaģēšanu uz darba tirgus pieprasījumu

Protokols Nr.4

Nodarbinātības valsts aģentūras ekspertu E.Erštiķa un S.Jūrkalnes prezentācija „Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portāls”

05.10.2012.

Darba grupas sanāksme par zināšanu pārneses programmu un studiju kreditēšanu; par studiju kredītu dzēšanas piemērošanu studijām ārpus valsts

Protokols Nr.3

Studiju un zinātnes administrācijas vadītāja J.Ķirsona prezentācija „Studiju un studējošo kreditēšana”

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores I.Beināres prezentācija „Atbalsts augstas kvalifikācijas darbinieku piesaistei”

 

Papildu materiāli:

Kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu rezultatīvie rādītāji 

Kredīti studijām ārvalstīs 2002-2011 

Par studiju kredītu dzēšanas piemērošanu studijām ārpus valsts 

Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem 

28.09.2012.

Darba grupas sanāksme par repatriācijas atbalsta sistēmu (esošie un plānotie atbalsta mehānismi, normatīvais regulējums, integrācijas pasākumi)

Protokols Nr.2

Pilsonības un migrācijas lietu pārvades priekšnieka vietnieces M.Rozes prezentācija „Repatriācijas likums”

10.09.2012.

Pirmā darba grupas sanāksme  - par esošo situāciju Latvijā migrācijas jomā, ilgtermiņa darba tirgus prognozēm un scenārijiem, aktuālajiem pasākumiem un plānotajiem uzdevumiem reemigrācijas veicināšanai Latvijā

Protokols Nr.1

Ekonomikas ministra D.Pavļuta prezentācija „Reemigrācijas atbalsta pasākumu izstrāde

Pētījumi un citi internetā pieejamie resursi

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Lapas informācija atjaunota:    27-11-2014