Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna izstrāde

Tā kā darbaspēka pieejamības jautājumi, attīstoties ekonomikai un mainoties tās struktūrai, Latvijā turpmākajos gados aktualizēsies arvien vairāk, Latvijai ir jābūt gatavai piedāvāt konkrētu atbalsta pasākumu kopumu tiem iedzīvotājiem, kas iepriekšējos gados dažādu iemeslu dēļ ir emigrējuši no valsts, bet būtu gatavi atgriezties, lai dzīvotu un strādātu Latvijā. Saistībā ar to, Ekonomikas ministrija 2012.gadā rosināja izvērtēt līdz tam paveikto reemigrācijas kontekstā, kā arī sniegt priekšlikumus, kas vēl būtu darāms, lai veicinātu aizbraukušo tautiešu atgriešanos Latvijā.

 

2012.gada augustā pēc ekonomikas ministra D.Pavļuta iniciatīvas tika izveidota reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projekta izstrādes darba grupa, kuras mērķis bija aptvert plašo reemigrācijas jautājumu loku un veicināt šajā procesā iesaistīto institūciju sadarbību, kā arī apzināt esošos un mērķtiecīgi izstrādāt jaunus pasākumus labvēlīgu reemigrācijas apstākļu radīšanai. Darba grupas darbā iesaistījās valsts un pašvaldību institūciju, arodbiedrību, uzņēmēju un ārzemju latviešu organizāciju pārstāvji.

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projekta izstrādes darba grupu vadīja Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS Eiropas politikas pētniece (no 2013.gada PROVIDUS direktore) Dace Akule, savukārt Ekonomikas ministrija veica darba grupas sekretariāta funkcijas.

 

Darba grupas izstrādātie priekšlikumi reemigrācijas atbalsta pasākumiem tika nodoti sabiedriskajai apspriešanai, kas notika 2012.gada novembrī, sabiedrības diskusiju platformā www.musuvalsts.lv.

 

Pēc visu saņemto priekšlikumu izvērtēšanas darba grupā Ekonomikas ministrija sagatavoja Informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem reemigrācijas atbalsta pasākumiem (Ministru kabinets apstiprināja 2013.gada 29.janvārī), kurā atspoguļoti darba grupas piedāvātie reemigrācijas atbalsta pasākumu virzieni labvēlīgu reemigrācijas apstākļu veidošanai.

 

2013.gadā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām turpināja konkrētu reemigrācijas atbalsta pasākumu izstrādi, kuri iekļauti Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānā 2013.-2016.gadam (plāns apstiprināts Ministru kabinetā 2013.gada 30.jūlija sēdē).

Lapas informācija atjaunota:    27-11-2014