Reemigrācijas atbalsta pasākumi

Informatīvais ziņojums par Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna 2013.-2016.gadam izpildi (20.04.2017.)

 

Prezentācija "Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna īstenošanas gaita" (22.05.2015.)

 

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.-2016.gadam (30.07.2013.)

 

Prezentācija „Remigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.-2016.gadam” (05.12.2013.)

 

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem reemigrācijas atbalsta pasākumiem (29.01.2013.) 

 

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna mērķis ir noteikt konkrētus atbalsta pasākumus tiem ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju. Plāna mērķis nav aicināt visus emigrācijā dzīvojošos nekavējoties braukt atpakaļ, rūpīgi neizvērtējot darbavietu un atalgojuma situāciju Latvijā.

 

Plānā iekļauto pasākumu būtība ir sniegt atbalstu un mazināt šķēršļus un grūtības, ar kurām saskaras ārvalstīs dzīvojošie Latvijas piederīgie un viņu ģimenes atgriežoties un iekārtojot dzīvi Latvijā, kā arī stiprināt ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu saikni ar Latviju un veicināt viņu līdzdalību Latvijas ekonomikas izaugsmes procesā.

 

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns nepiedāvā risinājumus visām gadiem ielaistām problēmām Latvijas ekonomikā un sabiedrībā. Politika Latvijas ekonomiskās un sociālās situācijas uzlabošanai ir ietverta virknē valsts attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadamNacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam

Lapas informācija atjaunota:    24-04-2017