Dzīvojamo māju privatizācija

Dzīvojamo māju privatizācija Latvijā tika uzsākta 1995.gadā. To veica Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija (no 2004.gada 1.janvāra – valsts aģentūra “Mājokļu aģentūra”, no 2008.gada 1.janvāra – Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra, kopš 2009.gada 1.jūlija – valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”, bet kopš 2019. gada 23. augusta - AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ), kā arī pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas komisijas likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā.

Valsts dzīvojamo māju privatizācijas process

Līdz 2014.gada 31.martam ir pieņemti lēmumi par 5164 dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai, kas ir 99,4% no kopējā valsts dzīvojamo māju skaita.
Līdz 2014. gada 31.martam privatizēti 44 529 dzīvokļi, kas ir 88,5% no kopējā valsts dzīvokļu skaita.
 

Dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā līdz 2014.gada 31.martam nodotas 4814 valsts dzīvojamās mājas, kas ir 93,7% no kopējā privatizācijai nodoto valsts dzīvojamo māju skaita.

Privatizēto dzīvokļu īpašnieki var paši izlemt par sev pieņemamāko pārvaldīšanas un apsaimniekošanas veidu: dibināt dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai slēgt pilnvarojuma līgumu.

Lapas informācija atjaunota:    16-07-2020