Doing Business

Doing Business 2018 (periods – 2016.gada 1.jūnijs- 2017.gada1.jūnijs):

 

Pasaules Bankas Doing Business reitings  kvantitatīvi mēra un salīdzina 190 pasaules valstu regulējošos nosacījumus un procedūras, kas attiecas uz vidējo un mazo uzņēmumu 10 dzīves cikla posmiem, izmatojot standartizētus scenārijus.

 

Reitingā tiek vērtētas formālās procedūras, kas veicina uzņēmējdarbības aktivitāti, kā arī tās, kas to ierobežo. Reitingā tiek vērtēta lielākā attiecīgās valsts pilsēta, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība – uzņēmējdarbības centrs. Doing Business reitings kalpo ne tikai kā pasaules valstu salīdzinošs vērtējums noteiktās uzņēmējdarbības jomās, bet arī tiek izmantots globālu norišu atspoguļošanai pasaules tirgos.

 

Doing Business reitings Latvijā tiek izmantots kā reformu novērtēšanas rīks, kas ļauj iezīmēt prasības, kurās administratīvais slogs ir pārāk liels, proti, ļauj salīdzināt administratīvo procedūru skaitu un ilgumu to izpildei un saistītās izmaksas, kā arī novērtēt uzņēmējdarbības vidi kopumā.

 

Šogad Latvijā ir sasniegts augsts rezultāts – Pasaules Bankas Doing Business 2018 pētījumā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 19.vietā, aiz sevis atstājot 171 ekonomiku.

 

Valstu pozīciju reitingā nosaka, iegūtos punktus salīdzinot ar labāko rezultātu (distance to frontier - DTF). Latvijai attiecība pret labāko reitinga rezultātu kopumā mainījusies tikai par 0.79 procentpunktiem.

 

Uzņēmējiem labvēlīgas vides novērtējumā Latvija atrodas  8.vietā ES dalībvalstu vidū. Latvijā atzinīgi novērtētas tādas jomas, kā “Uzņēmējdarbības uzsākšana”, kur Latvija no 22.vietas pakāpusies uz 21.vietu, “Nodokļu nomaksa”, kur Latvija no 15.vietas pakāpusies uz 13.vietu, kā arī “Līgumsaistību izpilde”, kur Latvija no 23.vietas pakāpusies uz 20.vietu.

 

Vienlaikus, lai arī dažās pozīcijās Latvija piedzīvojusi visai ievērojamu kritumu, vērtējot Latvijas rezultātu pret labākajiem rezultātiem (DTF) izmaiņas vai nu nav notikušas, vai arī tās ir nenozīmīgas, no kā var secināt, ka Latvijas kritums galvenokārt ir saistīts ar citu valstu reformām, kas stājušās spēkā periodā no 2016. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 1. jūnijam.

 

Latvijas salīdzinošās pozīcijas Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 2017-2018

 

 

2017

2018

Izmaiņas

Starting a Business

22

21

+1

Dealing with Construction Permits

23

49

-26

Getting Electricity

42

62

-20

Registering Property

23

22

+1

Getting Credit 

7

12

-5

Protecting Minority Investors

42

43

-1

Paying Taxes

15

13

+2

Trading across Borders

25

25

0

Enforcing Contracts

23

20

+3

Resolving Insolvency

44

53

-9

Kopvērtējums

14

19

-5

 

 

Latvijas vērtējums līdz labākajam rezultātam (Distance to frontier - DTF) Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 2017-2018 (labākais vērtējums katrā jomā 100 punkti)

 

 

2017

2018

Izmaiņas

Starting a Business

94.11

94.11

0

Dealing with Construction Permits

73.39

73.41

+0.02

Getting Electricity

82.14

79.05

-3.09

Registering Property

81.87

81.87

0

Getting Credit 

85.00

85.00

0

Protecting Minority Investors

63.33

63.33

0

Paying Taxes

89.79

89.79

0

Trading across Borders

95.26

95.26

0

Enforcing Contracts

71.66

71.66

0

Resolving Insolvency

63.95

59.10

-4.85

Kopvērtējums

80.05

79.26

-0,79

 

Šī gada rezultāti apliecina, ka darbs pie reformu īstenošanas ir pastāvīgs un reformas jānorisinās visu laiku un mums visiem kopā jāmeklē veidi, ka uzņēmējdarbības vidi padarīt pievilcīgu, jāsamazina laiks un izmaksas, kas nepieciešamas, lai uzņēmējdarbību veiktu no uzņēmuma dzīves cikla sākuma līdz uzņēmējdarbības izbeigšanai. Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns un tajā ietvertie uzdevumi ir Latvijas valdības galvenais instruments reformu plānošanai un ieviešanai.

 

Respondentu viedokļu apzināšana, pēc kuras tiks sagatavots nākamā gada Doing Business reitings, sāksies 2018. gada februārī. Tās ietvaros tiks vērtētas reformas, kas norisinājušās un stājušās spēkā no 2017. gada 1. maija līdz 2018. gada 1. maijam. Savukārt šobrīd tiek izstrādāta un īstenota virkne reformu, kas noteiks Latvijas vietu nākamajā – Doing Business 2019 un 2020 reitingos.

 

Pasākumi, kas ietekmēs Doing Business 2019 -2020 reitingu:

 • Uzņēmumu reģistrēšana tikai tiešsaistē, izmantojot portālu www.latvija.lv, samazinot maksu par attiecīgo pakalpojumu;
 • Sadarbībā ar komercbankām izvērtēt labāko risinājumu nodrošināt UR e-pakalpojumā "Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros" ieviest funkciju, kas paredz pieteikt bankas konta atvēršanu.
 • Kopējo uzņēmuma (SIA) e-reģistrācijas izmaksu mazināšana līdz 100 euro
 • Būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas saskaņošana un saņemšana elektroniski BIS
 • Klusēšanas piekrišanas principa ieviešana būvniecības ieceres saskaņošanas procesā.
 • Elektronisko paziņojumu sistēmas uzlabošana Zemesgrāmatā
 • Atteikšanās no īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu iesniegšanas valsts un pašvaldību iestādēs
 • Reorganizācijas procesa vienkāršošana un Komerclikumā noteikto termiņu saīsināšana gadījumā, ja tiek veikta SIA pārveidošana par AS
 • UR e-pakalpojuma izstrāde, nodrošinot iespēju UR mājaslapā pārbaudīt juridiskās personas pārstāvju pārstāvības tiesības
 • 0% birokrātijas modeļa noteikšana nodokļu nomaksā un grāmatvedības uzskaitē
 • VID EDS attīstības pasākumu īstenošana
 • Portāla e-st. elektronisko dokumentu aprites izstrāde
 • Kompensācijas mehānisma pārskatīšana elektroenerģijas pārrāvuma gadījumā
 • Zemes īpašnieku brīdināšanas laika par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu mazināšana no 30 dienām uz 15 dienām
 • Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs ietverto pasākumu īstenošana
 • E-risinājumu stiprināšana publiskajā pārvaldē uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanai, t.sk., uzņēmēju pārrobežu darbībā un ārvalstu eID izmantošana Latvijas e-pakalpojumos
 • Valsts pārvaldes institūciju tiešsaistes pakalpojumu ieviešana portālā www.latvija.lv
 • E-izziņas sistēmas izmantošanas paplašināšana iepirkumos

 

Saite uz Doing Business 2018 Latvijas vērtējumu: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/latvia

 

Kontaktpersona:

Agnese Šķēle

Ekonomikas ministrijas

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta

Uzņēmējdarbības vides nodaļas vadītāja vietniece

Tālr.:67013228, Agnese.Skele@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    08-03-2018