"Konsultē vispirms"

 

“Ekonomikas ministrijas vīzija ir radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā!”

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 

Viens no Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna prioritārajiem rīcības virzieniem ir UZ KLIENTU ORIENTĒTA VALSTS PĀRVALDE, kas savā ikdienas darbā ievēro “KONSULTĒ VISPIRMS” principu.

 

Tirgus uzraudzības iestāžu galvenais pienākums nav sodīt, bet gan BŪT UZŅĒMĒJA UZTICAMAM PALĪGAM UN SADARBĪBAS PARTNERIM. Iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka uzņēmēji zina par saviem pienākumiem pret klientiem, darbiniekiem un valsti, un godprātīgi tos pilda.

 

“Konsultē vispirms” principa mērķis ir panākt, ka uzņēmējiem ir skaidri saprotami “spēles noteikumi” jeb piemērojamās prasības. Uzraugošo darbību ietvaros jānodrošina prasību izpilde, nevis jāveicina sodu likšana.

 

Ekonomikas ministrija izstrādājusi Vadlīnijas par “Konsultē vispirms” principa piemērošanu valsts iestāžu darbā,  kurās ietverts vienots algoritms “konsultē vispirms” principa ieviešanai valsts uzraudzībā, kā arī labās prakses piemēri.

 

Infografika par Vadlīijām par "konsultē vispirms" principa ieviešanu 

 

Aicinām valsts pārvaldes iestādes izmantot šīs vadlīnijas kā instrumentu uzraudzības kultūras maiņai, pielāgojot sniegtos ieteikumus savam kompetenču lokam un darbības specifikai. Vienlaikus apzināmies, ka vadlīnijās iekļauto principu piemērošana, īpaši uzraudzībā, ir atkarīga arī no uzņēmēju pretimnākšanas un vēlmes sadarboties ar iestādi nepilnību novēršanā. Lai “konsultē vispirms” princips darbotos praksē, abām pusēm – gan valsts pārvaldei, gan uzņēmējiem ir jāsper solis pretī sadarbībai.

 

Vadlīnijas tika izstrādātas sadarbībā ar uzraudzības iestādēm un nozaru asociācijām, kā arī ņemot vērā ārvalstu labās prakses piemērus un ieteikumus. Vadlīnijas būs vienmēr atvērts dokuments, kas nepieciešamības gadījumā tiks papildināts ar arvien jauniem piemēriem un risinājumiem, kurus atzinīgi būs novērtējuši uzņēmēji. Ekonomikas ministrija šobrīd strādā arī pie metodes iestāžu progresa novērtēšanai vadlīniju ieviešanā.

 

Aicinām uzņēmējus iesaistīties vadlīniju pastāvīgā pilnveidošanā un sniegt informāciju par sadarbību ar uzraugošajām iestādēm, kā arī redzējumu par nepieciešamajām izmaiņām iestāžu darba, tai skaitā komunikācijas, uzlabošanā.
 

Aicinām piedalīties aptaujā:

Lapas informācija atjaunota:    31-03-2017