Ārvalstu investoru padome Latvijā

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) (www.ficil.lv) ir  nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies lielākie ārvalstu uzņēmumi Latvijā, kā arī ārvalstu tirdzniecības kameras un Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga). FICIL aktīvi meklē un iesaka risinājumus, lai sadarbībā ar Latvijas valdību uzlabotu un attīstītu uzņēmējdarbības un investīciju vidi valstī. Risinājumus un priekšlikumus izstrādā darba grupas, kuru sastāvā darbojas investoru uzņēmumu un ārvalstu tirdzniecības kameru pārstāvji. Pilns FICIL korporatīvo un asociēto biedru saraksts ir pieejams šeit.

 

FICIL mērķis ir uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, uzturot dialogu ar Latvijas valdību.

 

Ārvalstu investoru padomes Latvijā uzdevumi ir:

  • sekmēt ārvalstu investoru kopīgās intereses Latvijā;
  • būt par cienītu un uzticamu partneri valsts un pašvaldību iestādēm – viedokļu līderi, kas attīsta uzņēmējdarbības vidi;
  • būt par informācijas un viedokļu apmaiņas centru starptautiskai uzņēmējdarbības sabiedrībai un Latvijas valdībai;
  • sadarboties ar Latvijas valdību un pašvaldībām visos līmeņos;
  • atbalstīt progresa un godīga biznesa prakses principu tālāku attīstību.

 

FICIL nelobē un nepārstāv kāda atsevišķa uzņēmuma individuālās intereses.

 

Kopš 2015. gada FICIL ciešā sadarbībā ar saviem biedriem veic nozīmīgus ekonomiskus pētījumus, kuru mērķis ir analizēt Latvijas ekonomikas konkurētspēju un dažādus uzņēmējdarbības vides aspektus. Visi līdz šim veiktie pētījumi pieejami šeit.

 

Lai pārrunātu aktuālākos Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības jautājumus, veicinātu viedokļu apmaiņu, uzņēmējdarbības vides uzlabošanos un investīciju ieplūdi valstī, Latvijas valdība un FICIL katru gadu organizē augsta līmeņa tikšanos. Ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augsta līmeņa ierēdņi un FICIL biedru uzņēmumu vadītāji. Pirmā augstā līmeņa tikšanās notika 1999. gada 1. jūnijā.

Vairāk par FICIL iesniegtajiem priekšlikumiem valdībai uzņēmējdarbības vides uzlabošanai šeit.

 

Lapas informācija atjaunota:    12-03-2018