Mikrouzņēmumu nodokļa likums

Mikrouzņēmumu nodoklis ir vienots nodokļa maksājums, kas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, uzņēmumu ienākuma nodokli.

 

Par mikrouzņēmumu var būt individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

 

Galvenie kritēriji:

  • apgrozījums nepārsniedz 40 000 euro gadā;
  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki ir tikai fiziskās personas;
  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
  • mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus);
  • mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepārsniedz 720 euro mēnesī;
  • nodokļa maksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) nav personālsabiedrības biedrs.

 

Mikrouzņēmu nodokļa likme ir 15% no apgrozījuma.

 

Mikrouzņēmums ir tiesīgs iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ja ir rakstveidā vienojies ar visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Šo vienošanos kā atsevišķu noteikumu jāietver darba līgumā.

 

No 2019.gada fiziskā persona vienlaicīgi var tikt nodarbināta kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai vienā mikrouzņēmumā.

 

Mikrouzņēmumu nodokļa likums pieejams šeit.

 

Vairāk informācijas:

Valsts ieņēmumu dienestā: www.vid.gov.lv

Tālr.:67120000; e-pasts: vid@vid.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    11-01-2018