Normatīvo aktu projekti

Normatīvā akta projekta nosaukums un statuss Kontaktpersona (Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums.

Likumprojekts 2016.gada 28.septembrī iesniegts izskatīšanai MK.

Ilze Lore
67013099,
e-pasts: ilze.lore@em.gov.lv

Plāna projekts „Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns”. Plāna projektu plānots izsludināt VSS 2016.gada 18.augustā.
 

Rīkojums.


Pielikums.

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Agnese Šķēle tālr. 67013228, 
e-pasts:
Agnese.Skele@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    28-09-2016