Jaunumi

Ekonomikas ministrijas pārstāvji šī gada vasaras sākumā organizēja un piedalījās Dizaina darbnīcās “Kā uzlabot reģionu konkurētspēju?” visos Latvijas reģionos.

 

 

 

Kopā tika organizētas piecas Dizaina darbnīcas “Kā uzlabot reģionu konkurētspēju?”:

  • 28.05.2019., Jelgavā. Dizaina darbnīcā piedalījās 55 dalībnieki, tostarp 30 publiskā sektora pārstāvji, 18 privātā sektora pārstāvji, 4 akadēmiskā sektora pārstāvji un 3 studenti.
  • 07.06.2019., Rēzeknē. Dizaina darbnīcā piedalījās 42 dalībnieki, tostarp 22 publiskā sektora pārstāvis, 13 privātā sektora pārstāvji un 7 akadēmiskā sektora pārstāvji.
  • 11.06.2019., Liepājā. Dizaina darbnīcā piedalījās 49 dalībnieki, tostarp 28 publiskā sektora pārstāvji, 16 privātā sektora pārstāvji un 5 akadēmiskā sektora pārstāvji.
  • 14.06.2019., Ādažos. Dizaina darbnīcā piedalījās 48 dalībnieki, tostarp 27 publiskā sektora pārstāvji, 17 privātā sektora pārstāvji un 4 akadēmiskā sektora pārstāvji.
  • 17.06.2019., Valmierā. Dizaina darbnīcā piedalījās 40 dalībnieki, tostarp 22 publiskā sektora pārstāvji, 12 privātā sektora pārstāvji un 6 akadēmiskā sektora pārstāvji.

 

Kopumā piecās Dizaina darbnīcās piedalījās 234 dalībnieki.

 

Dizaina darbnīcas mērķis: noteikt investīciju vajadzības reģionā, iepazīstināt vietējos industrijas, akadēmijas un publiskā sektora pārstāvjus ar ekosistēmu pieejas konceptu, darbības principiem un ietekmi uz reģionālo konkurētspēju un definēto ekosistēmu reģionā, kā arī izvirzīt priekšnosacījumus ekosistēmas pilnvērtīgai attīstībai, izmantojot reģionā esošos visa veida resursus.

 

Sagaidāmais darbības rezultāts: darbnīcās izvirzītās problēmas un to iespējamie risināšanas scenāriji - ceļvedis pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai, paredzēts struktūrfondu vadošajām iestādēm, politikas veidotājiem un reģionālās attīstības speciālistiem. Pamats, kā arī norādes, kā izstrādāt pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai (RIS3).

 

Darbnīcas rezultāti tiks izmantoti par pamatu Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021. - 2027.gadam un Industriālās politikas pamatnostādņu 2021. - 2027.gadam izstrādei, kā arī Eiropas Savienības (ES) fondu pēc 2020.gada plānošanai, reģionu specializācijas attīstībai.

 

Darbnīcas rezultāti apvienoti vienā materiālā, kas pieejams šeit.

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    01-10-2019