Nodokļu stimuls investīcijām

Ar mērķi veicināt ekonomikas izaugsmi, piesaistot Latvijai lielās investīcijas, likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (17.2pants) paredz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.
 

Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, tam ir jāizpilda vairāki nosacījumi, tai skaitā, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.
 

Likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredz piemērot atlaidi 25% (ja kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 milj. euro) vai 15% (ja kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 miljoniem euro līdz 100 miljoniem euro) apmērā par investīciju summu, kas pārsniedz 10 milj. euro.
 

Savukārt nodokļa atlaidi ne vairāk kā 11,9 % apmērā var piemērot sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu un Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
 

Jāatzīmē, ka nodokļa atlaidi piemēro taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts un, ja nodokļa maksātāja taksācijas periodā aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā aprēķinātā nodokļa atlaide, nodokļa maksātājs par nodokļa atlaides neizmantoto daļu var samazināt nākamajos taksācijas periodos aprēķināto nodokli, līdz nodokļa atlaide ir izmantota pilnībā, taču ne ilgāk kā 16 nākamajos taksācijas periodos hronoloģiskā secībā.
 

Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem Ministru kabinets, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.
 

Lai izvērtētu nodokļa maksātāju veicamo ieguldījumu atbilstību atbalstāmo investīciju statusam uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides saņemšanai, ir izstrādāti Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumi Nr.244 “Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība”. Minētie noteikumi nosaka kārtību, kādā iesniedzams un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmo investīciju projekta statusa iegūšanai, piemērojami nosacījumi UIN atlaides piemērošanai un apvienošanai ar citu atbalstu, kā arī tiek sniegta informācija Ekonomikas ministrijai par projekta īstenošanu.

 

Atbalstāmo investīciju projektu pieteikumu pielikumi:
 

1.pielikums - Projekta pieteikuma veidlapa
 

2.pielikums - Biznesa plānā iekļaujamā informācija
 

3.pielikums - Atbalstāmo investīciju projektu vērtēšanas kritēriji
 

4.pielikums - Informācija par projekta iesniedzēja sagatavotiem projektiem valsts papildu atbalsta apvienošanai ar atbalstāmo investīciju projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi
 

5.pielikums - Informācija par atbalstāmā investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem un to ietekmi uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību

 

MK lēmumi par investīciju projektiem.

 

Kontaktpersona:

Ilze Lore

Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments

Tālr.:67013099,E-pasts: Ilze Lore@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    14-10-2015