Nodokļu stimuls investīcijām un P&A

Ekonomiskās izaugsmes pamatā ir eksporta pieaugums, kā arī tirgojamo nozaru izaugsme. apstrādes rūpniecība pašreizējā situācijā ir galvenais tautsaimniecības izaugsmes virzītājs. Tādējādi Latvijas ekonomika šobrīd pārkārtojas uz ilgtspējīgu attīstības modeli, kurā galvenais attīstības dzinējspēks ir eksports, spēja konkurēt iekšējos un ārējos produktu tirgos, kā arī būt konkurētspējīgiem kapitāla piesaistē, lai kāpinātu Latvijas ražīgo potenciālu

Precīzi mērķēti nodokļu atvieglojumi var būtiski palielināt valsts konkurētspēju investīciju piesaistes jomā, jo viens no faktoriem, kas ietekmē investoru izvēli veikt ieguldījumus konkrētā valstī ir izdevīgākā nodokļu politika, lai uzņēmumu rīcībā paliktu lielāka peļņas daļa, kas sekmētu ātrāku investīciju atdevi.

Viens no būtiskākajiem uzņēmējdarbības attīstības faktoriem ir jaunu investīciju piesaistīšana, tāpēc liela daļa uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu ir radīti ar mērķi veicināt investīcijas kādā konkrētā uzņēmējdarbības jomā vai valsts ekonomikā kopumā.

Kā galvenie uzņēmumu ienākuma nodokļu stimuli Latvijā ir izdalāmi:

  • nodokļa atvieglojumi pētniecībai un attīstībai;
  • nodokļa atlaides par atbalstāmo investīciju projektiem.

 

Papildus informācija par uzņēmējdarbībai pieejamo atbalstu pieejama šeit:

Lapas informācija atjaunota:    14-10-2015