Vidējais apkures patēriņš ēkās uz 01.03.2017.

Saskaņā ar 2013.gada 9.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.383 grozījumiem, kas stājās spēkā 2016.gada 17.decembrī, tika grozīts noteikumu 16.punkts, nododot vidējā apkures patēriņa ēkās publicēšanu Būvniecības valsts kontroles birojam. Vidējais apkures patēriņš ēkās no 01.03.2017. publicēts:

http://bvkb.gov.lv/lv/content/videjais-ipatnejais-apkures-paterins-2

 

 

Lapas informācija atjaunota:    06-08-2019