Zaļo Tehnoloģiju inkubators

Zaļo Tehnoloģiju inkubatora vadību nodrošina SIA “Green Industry Innovation Center” un tās dibinātāji ir: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Norvēģijas industriālās attīstības korporācija (SIVA).
 

SIA “Green Industry Innovation Center” tiesības vadīt Zaļo Tehnoloģiju inkubatoru ieguva 2014.gada 7.jūlijā, noslēdzot trīspusēju līgumu ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu  Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā”.

 

Zaļo Tehnoloģiju inkubatora mērķis ir radīt un attīstīt komersantus, sniedzot tiem inkubācijas un pirmsinkubācijas pakalpojumus programmas atbalstītajās jomās, nodrošinot zināšanu pārnesi starp universitātēm, pētniecības organizācijām un komersantiem, veicināt starptautisku komersantu un institūciju sadarbību.

 

Zaļo Tehnoloģiju inkubators sniedz pirmsinkubācijas pakalpojumus jaunu biznesa ideju attīstīšanai un inkubācijas pakalpojumus neliela apjoma grantu shēmas ietvaros.

 

Zaļo Tehnoloģiju inkubators ir izsludinājis 10 pieteikšanās kārtas pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai:

 

Zaļo Tehnoloģiju Inkubators ir sniedzis inkubācijas pakalpojumus 24 programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” neliela apjoma grantu shēmas atbalsta saņēmējiem.

 

Zaļo Tehnoloģiju inkubatora finansējums:

  • Pieejamais kopējais pirmsinkubācijas fonds ir 1 350 000 EUR
    Maksimālā atbalsta summa: 10 000 EUR
    Atbalsta intensitāte: 100%
  • Pieejamais kopējais inkubācijas fonds ir 909 279 EUR
    Maksimālā atbalsta summa: 40 000 EUR
    Atbalsta intensitāte: 100%

 

Vairāk par Zaļo Tehnoloģiju inkubatora aktivitātēm un tā klientu sasniegumiem Latvijā un ārvalstīs skatīt: www.giic.lv
 

 

Kontakti:

SIA “Green Industry Innovation Center”
Adrese:
Pulka iela 3, Rīga, Latvija, LV – 1007
Tālrunis: 67089642

Komercdirektors:
Matīss Neimanis
Matiss.Neimanis@lu.lv

Lapas informācija atjaunota:    10-11-2016