Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome

Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome (turpmāk – Padome) izveidota un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr. 774 „Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums” kā koleģiāla un koordinējoša institūcija, kas nodrošina saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai investīciju projektu īstenošanai Latvijas valsts interesēs.
 

Padomes funkcija ir koordinēt sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldībām, augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, infrastruktūras uzņēmumiem (piemēram, valsts akciju sabiedrību "Latvenergo", akciju sabiedrību "Latvijas gāze", koncernu "Latvijas dzelzceļš"), speciālo ekonomisko zonu un brīvostu pārvaldēm un pašvaldību infrastruktūras uzņēmumiem, nodrošinot problēmjautājumu risināšanu, lai veicinātu Latvijas ekonomikai būtisku investīciju projektu sekmīgu īstenošanu.
 

Padome īsteno šādus uzdevumus:

  • lemj par investīciju piesaistes stratēģiju, veido vienotu investīciju projektu portfeli, analizē projektu lietderību un ietekmi uz Latvijas ekonomikas attīstību;
  • lemj par nepieciešamajiem pasākumiem konkrētu investīciju projektu virzīšanā;
  • apzina problēmjautājumus, kas kavē investīciju projektu virzību, un sniedz priekšlikumus to risināšanai, nodrošinot investīciju projektu sekmīgu īstenošanu;
  • sniedz priekšlikumus par atbalsta instrumentu izstrādi un piešķiršanu investīciju projektiem to veiksmīgai ieviešanai;
  • sniedz priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos.


Padomes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents, Padomes priekšsēdētāja vietnieks ir ekonomikas ministrs. Padomes sastāvā iekļauti finanšu ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, satiksmes ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, ārlietu ministrs un zemkopības ministrs.


Padomes sekretariāta funkcijas veic valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.
 

Arta Krūze, Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju
projektu koordinācijas padomes sekretariāta vadītāja
Projektu attīstības nodaļa
Investīciju projektu departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
+371 67039469, mob.+371 26548386
Lapas informācija atjaunota:    17-06-2016