ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam

Ekonomikas ministrija nacionālā līmenī koordinē ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Rīcības plāna prioritāro virzienu “Inovācija” (PA Innovation), kas paredz rīcību trīs virzienos: (1.) reģiona inovācijas un pētniecības potenciāla pilnīga izmantošana, (2.) mazo un vidējo uzņēmumu attīstība un sadarbības sekmēšana, (3.) digitālā vienotā tirgus potenciāla attīstīšana investīciju piesaistei.

 

 

Kontaktinformācija:

Mārtiņš Jansons

Ekonomikas ministrijas

Inovācijas departamenta

Inovācijas politikas nodaļas vadītājs

Tālr.: 67013057

E-pasts: Martins.Jansons@em.gov.lv

 

 

Lapas informācija atjaunota:    08-09-2016