ESKO pakalpojumu sniedzēju saraksts

Ekonomikas ministrija aicina komersantus - energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējus (ESKO) reģistrēties Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju sarakstā.

 

Sarakstam ir informatīvs raksturs un tā mērķis ir uzlabot informācijas pieejamību energopakalpojumu potenciālajiem klientiem un sabiedrībai, veicinot energopakalpojumu koncepta un ESKO uzņēmumu atpazīstamību sabiedrībā.

 

ESKO sarakstā tiks iekļauts komersants, kurš noslēdzis tādu energopakalpojumu līgumu, kas atbilst  Energoefektivitātes likuma 14. pantā noteiktajām prasībām. Sarakstā iekļautajam ESKO jāiesniedz Ekonomikas ministrijai noslēgtā energoefektivitātes pakalpojumu līguma kopija un jāziņo par līguma izpildi, izmaiņām vai izbeigšanu. Ekonomikas ministrija  līgumu informāciju uzglabā, nodrošinot komerciālas informācijas aizsardzību. 

 

Lūdzam iesniegt ESKO šādu informāciju uz pasts@em.gov.lv:

  • Noslēgtā energopakalpojumu līguma kopiju.
  • Apliecinājumu par ikgadēju informācijas sniegšanu par līguma izpildi, izmaiņām vai izbeigšanu.
  • Komersanta kontaktinformāciju:
    • Nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, kontaktinformācija.
    • Darbības joma, specializācija (piemēram: apgaismojums, ēku energoefektivitāte u.tml.).
    • Cita informācija (saite uz informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, realizētajiem projektiem u.c.).

 

Papildus informācija: +371 67013170

 

Latvijas energopakalpojumu sniedzēji (ESKO) 2019. gadā*

Nosaukums Kontakti klientiem Darbības joma/specializācija Saite uz papildinformāciju (piemēram, mājas lapa, realizētie projekti u.c.)
       
       

*Sarakstam ir informatīvs raksturs. Ekonomikas ministrija neuzņemas atbildību par noslēgto līgumu izpildi. Norādām, ka strīdi starp ESKO un klientu tiek risināti līgumā noteiktajā kārtībā.

 
Lapas informācija atjaunota:    05-03-2019