Energoefektivitātes pakalpojumi

Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju saraksts

 

Energoefektivitātes pakalpojumu sniegšana ir uzņēmējdarbības veids, kas sniedz plašu ar enerģētikas sektoru saistītu pakalpojumu klāstu. Energoefektivitātes pakalpojuma ietvaros uz energoefektivitātes līguma pamata tiek īstenoti energoefektivitātes, enerģijas piegādes un citi ar enerģijas racionālu izmantošanu saistīti pasākumi dažādās nozarēs, piemēram, rūpniecībā, lauksaimniecībā, ēkās. Latvijā pirmie energoefektivitātes pakalpojumu jeb ESKO uzņēmumi ir  sākuši savu darbību ēku renovācijas jomā.

 

Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 14. pantā ir noteikta energopakalpojumu sniegšanas un finansēšanas kārtība, tostarp energopakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kā arī  finansēšanas un risku sadalījuma nosacījumi.

 

Energoefektivitātes līgumi (Energy Performance Contracting – EPC) dzīvokļu īpašniekiem ļauj atjaunināt novecojušos īpašumus un sakārtot vidi, kurā dzīvot, izmantojot ESKO uzņēmumu piedāvājumu. Detalizēta informācija pieejama Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja tīmekļa vietnē.

 

Energoefektivitātes līgumus jeb EPC iespējams izmantot arī valsts un pašvaldības ēku renovācijas projektiem. Latvijas vides aizsardzības fonds sadarbībā ar biedrību Passive House Latvija izstrādājis metodiskos norādījumus pašvaldībām un valsts tiešās pārvaldes iestādēm par energoefektivitātes pakalpojuma iepirkumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Turpat var aplūkot arī energoefektivitātes (energopakalpojuma) līguma paraugu.

 

Latvijas partneri ir iesaistījušies Eiropas Komisijas atbalstītajā programmas „Saprātīga enerģija Eiropai" (IEE) projektā Transparense, kura mērķis ir palielināt Energoefektivitātes līgumu tirgus uzticamību un caurspīdīgumu viscaur Eiropā Projektam ir pievienojušies 20 Eiropas partneri: Čehijas Republika, Apvienotā Karaliste, Slovēnija, Vācija, Zviedrija, Beļģija, Austrija, Bulgārija, Itālija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Grieķija, Latvija, Ungārija, Dānija un Norvēģija.

 

Transparense projekts kurā iesaistīti divdesmit partneri, kuri pārstāv gan pieredzējušas, gan iesācējas kompānijas  EPC tirgos ir labs veids kā  attīstīt Eiropas EPC tirgu, būtiski palielinot energoefektivitāti. Šis projekts koncentrējas  uz galvenajām EPC projektu īpašībām katrā valstī individuāli. Viens no galvenajiem rezultātiem ir izstrādātais Rīcības kodekss EPC īstenošanā, kas tiks piemērots katras valsts specifikai. http://www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/epc-code-of-conduct

 

Vairāk informācijas par ESKO iespējām un attīstību:

  1. Eiropas ESKO asociācija, kurā apvienojušās 27 lielākās ESKO kompānijas
  2. Eiropas kopējo pētījumu centra (JRC) informācija un publikācijas par  ESKO:
  • Latest Development of Energy Service Companies across Europe - A European ESCO Update
  • Energy Service Companies Market in Europe - Status Report 2010

 

Papildmateriāli energoefektivitātes līgumu izstrādāšanai:

 

1. Rokasgrāmata “Energoefektivitātes līgumi (EEL) sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošanai”

2. Energoservisa pakalpojumu uzņēmumu finanšu pieejamības Ex ante izvērtējums 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam

3. Eiropas PPP ekspertīzes centra EPEC (The European PPP Expertise Centre) vadlīnijas “Guidance on Energy Efficiency in Public Buildings

Lapas informācija atjaunota:    05-03-2019