Tirgotāja izvēle

Lai no nākamā gada 1. janvāra mājsaimniecības iegādātos elektroenerģiju par sev izdevīgāko cenu, aicinām līdz šā gada 15. decembrim izvēlēties sev un savam elektroenerģijas patēriņam atbilstošāko piedāvājumu, vienojoties ar tirgotāju par elektroenerģijas cenu un citiem elektroenerģijas tirdzniecības nosacījumiem un noslēdzot elektroenerģijas tirdzniecības līgumu. Tirgotāju mājsaimniecības varēs mainīt arī vēlāk - līdz katra mēneša 15. datumam.

 

Ja mājsaimniecības lietotājs līdz šā gada 15. decembrim nenoslēgs elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ne ar vienu tirgotāju,  elektroenerģijas piegādi tam nodrošinās esošais tirgotājs universālā pakalpojuma ietvaros. Universālā pakalpojuma nosacījumi - terminēts 12 mēnešu tirdzniecības līgums, kurā elektroenerģijas cena ir fiksēta visu līguma darbības laiku un lietotājam ir tiesības šo līgumu izbeigt pirms tā darbības beigām bez līguma laušanas maksas.
 

Autors: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

 

 

Trīs soļi līdz mājsaimniecības kļūšanai par aktīvu tirgus dalībnieku
 

1. Piemērotākā piedāvājuma izvēle.

 

Dažādi elektroenerģijas tirgotāji piedāvās dažādus tirdzniecības produktus, no kuriem mājsaimniecība var izvēlēties sev izdevīgāko, vienojoties ar tirgotāju par elektroenerģijas cenu un pārējiem tirdzniecības nosacījumiem. AS „Sadales tīkls” tīmekļa vietnē vienkopus ir publicēta informācija par visiem elektroenerģijas tirgotājiem, kas pauduši gatavību strādāt mājsaimniecību tirgū un piedāvāt tām dažādus piedāvājumus. Ja mājsaimniecība  no 2015. gada 1.janvāra vēlas kļūt par aktīvu tirgus dalībnieku, tai līdz 2014.gada 15.decembrim jāizvērtē piedāvājumi un jāizvēlas sev piemērotākais. Ja mājsaimniecība nevēlēsies neko mainīt, tad tā turpinās saņemt elektroenerģiju no esošā tirgotāja saskaņā ar universālā pakalpojuma nosacījumiem.

 

 

2. Jauna tirdzniecības līguma noslēgšana.
 

Pēc piemērotākā piedāvājuma izvēles mājsaimniecībai jāsazinās ar attiecīgo tirgotāju un jānoslēdz elektroenerģijas tirdzniecības līgums.
 

Jāatceras, tirgotāju maiņa var notikt mēneša pirmajā datumā. Lai mainītu tirgotāju, mājsaimniecībai jānoslēdz elektroenerģijas tirdzniecības līgums ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam; tad jaunais tirgotājs būs atbildīgs par elektroenerģijas piegādi no nākošā mēneša 1.datuma. Tālākos ar tirgotāja maiņu saistītos jautājumus risinās izvēlētais jaunais tirgotājs.

 

3. Vienota rēķina apmaksa un vienota klientu apkalpošana.
 

Mājsaimniecības no tirgotāja saņems vienu rēķinu, kurā būs ietverta maksa par patērēto elektrību, sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponentēm un pievienotās vērtības nodoklis.
 

Visu klientu apkalpošanu nodrošinās izvēlētais tirgotājs, kurš risinās arī visus lietotājam neskaidros jautājumus un problēmas. 

Lapas informācija atjaunota:    27-10-2014