Elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām no 2015.gada 1.janvāra

Atvērts elektroenerģijas tirgus rada priekšnoteikumus konkurencei starp tirgotājiem, kas nodrošinās labāku pakalpojuma kvalitāti un lielākas izvēles iespējas elektroenerģijas lietotājiem. Elektroenerģijas tirgus atvēršana Latvijā stiprina Eiropas Savienības vienoto elektroenerģijas tirgu, tādējādi palielinot Latvijas elektroenerģijas piegādes drošību un enerģētisko neatkarību nākotnē.

 

Latvija elektroenerģijas tirgus atvēršanas procesu uzsāka 2007.gada 1.jūlijā, kad spēkā stājās Elektroenerģijas tirgus likuma izmaiņas, kas deva tiesības jebkuram elektroenerģijas lietotājam mainīt elektroenerģijas tirgotāju. Lasīt vairāk par elektroenerģijas tirgus atvēršanas procesu Latvijā….

 

Saeima 2014. gada 20. martā pieņēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, paredzot, ka mājsaimniecībām elektroenerģijas tirgus tiks atvērts no 2015. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka līdz 2014. gada 31. decembrim elektroenerģijas piegādē un norēķinos saglabāsies līdz šim spēkā esošā kārtība, bet no 2015.gada 1.janvāra visi elektroenerģijas lietotāji, t.sk. mājsaimniecības, pirks elektroenerģiju brīvajā tirgū. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm tiks sniegts atbalsts 100 un 300 kilovatstundu / mēnesī apmērā par cenu, kas ir pašreizējā Starta tarifa apmērā.

 

Atvērta elektroenerģijas tirgus apstākļos vairs nepastāvēs regulēti elektroenerģijas tarifi, bet lietotāji varēs izvēlēties savam elektroenerģijas patēriņam atbilstošāko elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu. Tas nozīmē, ka līdz šim pastāvošais Starta tarifs un Pamata tarifs vairs neeksistēs, bet elektroenerģijas cenu noteiks mājsaimniecības un tirgotāja vienošanās.

 

Infografika Elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām

 

Mājsaimniecības aicinām vērst uzmanību uz elektroenerģijas kopējo cenu, kura sastāv no 4 komponentēm – pārvades un sadales tīkla pakalpojumu maksas, obligātās iepirkuma komponentes (atbalsts elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem resursiem un koģenerācijā), elektroenerģijas  kā preces cenas un pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pārvades un sadales tīkla pakalpojumu tarifi un obligātā iepirkuma komponente arī turpmāk tiks regulēti, tos nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Vienīgais, ar ko elektroenerģijas tirgotāji savā starpā konkurē, ir elektroenerģijas cena. PVN tiek aprēķināts no iepriekšminēto komponenšu summas.

 

AS „Sadales tīkls” tīmekļa vietnē vienkopus ir publicēta informācija par visiem elektroenerģijas tirgotājiem, kas pauduši gatavību strādāt mājsaimniecību tirgū un piedāvāt tām dažādus piedāvājumus. Lasīt vairāk par tirgotāja izvēli…..

 

 

Atbalsts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

 

 Atbalsts saistībā ar elektroenerģijas kopējās cenu kāpumu tiks sniegts aizsargātajiem lietotājiem, kas  ir  trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) vai daudzbērnu ģimene, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam). 2015.gadā atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniegs AS „Latvenergo”.

 

 

 

Lai trūcīgā vai maznodrošinātā ģimene (persona) no 2015. gada 1. janvāra saņemtu aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, tai iepriekšējā mēnesī ir jābūt piešķirtam trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Ja daudzbērnu ģimene vēlēsies saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu,  tai jāvēršas pie AS „Latvenergo”, apliecinot atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam. Lasīt vairāk par atbalsta saņemšanu….

 

Par elektroenerģijas apjomu, kas norēķinu periodā pārsniegs minēto aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma apjomu (t.i., 100 kilovatstundas trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) un 300 kilovatstundas daudzbērnu ģimenei)  aizsargātais lietotājs maksās AS „Latvenergo” piedāvāto  un viņa izvēlēto elektroenerģijas cenu vai AS „Latvenergo” noteikto universālā pakalpojuma cenu.

 

No 2016.gada aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu uz diviem gadiem nodrošinās konkursa kārtībā izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs. Konkursa priekšmets būs aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas pienākums/saistības ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, finansēšanas apjoms un kārtība tiks noteikta 2015.gadā

Lapas informācija atjaunota:    27-10-2014