Enerģijas tirgus un infrastruktūra

 

Latvijas ekonomikas konkurētspēja, energoapgādes drošība un enerģijas ilgtspēja – šiem vārdiem jākļūst par atslēgas vārdiem enerģētikas politikas īstenošanā nākošajos piecos gados un šādu mērķu vadīta Ekonomikas ministrija izstrādājusi Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2016.-2020.gadam projektu, sniedzot priekšlikumus Latvijas valdības politikas pamatprincipiem, mērķiem un rīcības virzieniem enerģētikā nākamajiem pieciem gadiem.

 

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam (MK 09.02.2016. rīkojums Nr.129/ Ziņojums)

 

 

 

 

___________________________________________________________

Kopīgu interešu projektu rokasgrāmata

Lapas informācija atjaunota:    04-09-2018