Lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētāji

Saskaņā ar Energefektivitātes likuma 10. panta pirmo daļu lielais uzņēmums ir komersants, pie kura nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā – 43 miljonus euro. Uzņemums tiek iekļauts lielo uzņēmumu sarakstā, ja tas divus pārskata periodos pēc kārtas atbilst lielā uzņēmuma kristērijam.

 

Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12. panta pirmo daļu, lielais elektroenerģijas patērētājs ir komersants, kura gada elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh divos kalendāra gados pēc kārtas. Lielā elektroenerģijas patērētāja statusu komersants iegūst ar brīdi, kad to iekļauj lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12. panta trīspadsmito daļu.

 

No 01.01.2020. lielo uzņēmumu un lielo elektroenerģijas patērētāju uzraudzību veic Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Dokumentus un atskaites, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētāji iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā.

Lapas informācija atjaunota:    28-08-2020