Atbalsta pasākumi uzņēmējiem

Sadaļā ir pieejama informācija par atbalsta iespējām komersantiem, kuru darbību ietekmējušu vīrusa Covid-19 izplatību ierobežojošie pasākumi.

 

Ekonomikas ministrija turpina darbu pie atbalsta instrumentiem, kas būs vērsti uz komersantu atbalstu ekonomiskās darbības atjaunošanai. 


Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai un nodarbinātajiem saistībā ar COVID-19

 

   

 

    

 

   

 

LIAA konsultatīvais tālrunis 68803505 par uzņēmēju atbalsta iespējām strādā katru darba dienu .

Jautājumus var iesūtīt arī rakstiski e-pastā jautajumi@liaa.gov.lv.

 

2020. gada 22.martā spēkā stājās likums par “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Likums paredz noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. Cita starpā, likumā noteikti atbalsta mehānismi paredz nodokļu brīvdienas līdz 3 gadiem bez kavējuma naudas, atbalstu nodarbināto algas izmaksai uzņēmuma dīkstāves periodā un atbalstu uzņēmumu nomas maksas segšanai, ļaujot valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām uz likuma darbības laiku atbrīvot krīzes skarto nozaru komersantus no nomas maksas vai lemt par nomas maksas samazinājumu u.c. pasākumus.

 

Papildu informācija par atbalsta instrumentu izstrādes gaitu

 

Ārkārtējā situācija un līdz ar to ieviestie pastiprinātie drošības pasākumi ietekmēs mūs ikvienu un Latvijas ekonomiku kopumā. Ekonomikas ministrija prognozē ekonomikas sabremzēšanos ap 1 procentpunktu. 
 
Ministru prezidenta K. Kariņa uzdevumā izveidota vadības grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam finanšu ministra Jāņa Reira vadībā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai. Vadības grupā pie risinājumiem strādā Latvijas Bankas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Ekonomikas ministrijas, Ministru prezidenta biroja, Valsts ieņēmumu dienesta un valsts attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” pārstāvji.


 
Ekonomikas ministrija pēdējo nedēļu laikā tikās ar dažādu tautsaimniecības nozaru organizācijām un uzņēmējiem, apzinot esošo situāciju un problēmjautājumus, ar kuriem šobrīd saskaras uzņēmēji, kā arī uzņēmēju viedokli par viņiem nepieciešamo palīdzību un valsts atbalstu. Izteikti aktīvs dialogs Ekonomikas ministrijai notiek ar tūrisma nozares uzņēmējiem un tiem nepieciešamais atbalsts.


 
Tikšanos laikā vairums uzņēmēju norādīja uz diviem problēmjautājumiem - apgrozāmo līdzekļu trūkumu, kā arī darbinieku noturēšanu un atlaišanu kritiskajās situācijās.
 
Apgrozāmo līdzekļu trūkuma novēršanai Ekonomikas ministrija piedāvā valdībai lemt par risinājumiem gan nodokļu jomā, gan operatīvi izstrādāt jaunus finanšu instrumentus:

  • Kā nodokļu risinājumu piedāvājam aktīvi izmantot nodokļu brīvdienas līdz vienam gadam – šāds regulējums šobrīd jau pastāv, tā piemērošanai uzņēmējiem jāiesniedz iesniegums Valsts ieņēmumu dienestā. 
  • Piedāvājam valdībai izvērtēt iespēju ieviest vairākus jaunus finanšu instrumentus – paplašināt garantiju programmu un aizdevumu programmu, kā arī veicināt riska kapitāla investīcijas. Lai veicinātu Latvijas eksportētāju konkurētspēju krīzes laikā, Latvijā beidzot ir jānodrošina eksporta kredītu garantijas.

 
Darbinieku noturēšanas un atsevišķos gadījumos darbinieku atlaišanu risināšanai piedāvājam:

  • panākt vienošanos starp valdību, darba devējiem un arodbiedrībām, ka darbinieki vienkāršā veidā tiek nosūtīti bezalgas atvaļinājumā, kuriem attiecīgi finanšu nozare iesaldē saistību maksājumus līdz procesa normalizācijai. 
  • Ekonomikas ministrija piedāvās atsevišķu nozaru darbiniekiem atbalstu apmācību organizēšanai līdz diviem mēnešiem, tādējādi saglabājot darba vietas. 
  • Svarīgi paredzēt atbalstu darbinieku pārkvalifikācijai.
  • Pārskatīt slimības lapu apmaksas kārtību.

 

Informācija par valdibas pieņemtajiem lēmumiem sekos!

Lapas informācija atjaunota:    25-03-2020