Informatīvie ziņojumi

02.06.2017. Informatīvais ziņojums “Par plānotajiem publiskajiem lielajiem būvniecības iepirkumiem, sagaidāmajām investīcijām būvniecībā, nepieciešamo resursu pieejamību un ietekmi uz tirgus cenu, būvniecības kvalitāti un tirgus pārkaršanas risku”. Pielikums Nr.1.

 

09.02.2016. Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu"

 

26.05.2015. Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības likumam pakārtoto normatīvo aktu projektu sagatavošanas gaitu (no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.aprīlim)"

 

12.05.2015. Informatīvais ziņojums "Par Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna 2013.-2014.gadam izpildi"

 

19.11.2014. Informatīvais ziņojums „Par valsts nodevu būvniecības pakalpojumiem”  un protokollēmums.

 

29.07.2014. "Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu" un rīkojuma projekts "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu""

 

20.05.2014. Informatīvais ziņojums "Par Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna 2013.-2014.gadam izpildes gaitu 2013.gadā"

 

14.01.2014. Informatīvais ziņojums "Par 2013.gada 9.jūlijā Saeimā pieņemtā Būvniecības likuma spēkā stāšanās nodrošināšanu"

 

17.12.2013. Informatīvais ziņojums "Par 2013.gada 9.jūlijā Saeimā pieņemtā Būvniecības likuma spēkā stāšanās nodrošināšanu"

 

03.12.2013. Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībā un konceptuāliem jautājumiem nākotnes darbībā"

 

26.11.2013. Informatīvais ziņojums "Par neatliekami veicamajiem pasākumiem sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībā un konceptuāliem jautājumiem nākotnes darbībā"

 

15.01.2013. Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem grozījumiem būvniecību regulējošos normatīvajos aktos, lai garantētu sabiedrības intereses kopumā un nodrošinātu atsevišķu indivīdu tiesību aizsardzību būvatļaujas apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas procesā"

 

19.06.2012. Informatīvais ziņojums par spēkā esošo normatīvo regulējumu un kārtību saistībā ar izsniegto būvatļauju pagarināšanu un procesa optimizēšanu

Lapas informācija atjaunota:    02-06-2017