Būvniecības informācijas sistēma

Būvniecības informācijas sistēma ir pieejama portālā www.bis.gov.lv.

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) mērķis ir nodrošināt elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti, sabiedrības vajadzības pēc informācijas par būvniecības procesiem, vienādu pieeju lēmumu pieņemšanā par būvniecību un vienādu likumu interpretāciju visā Latvijas teritorijā.
BIS garantēs, ka pasūtītājiem un būvniecības uzraudzības iestādēm – pašvaldību būvvaldēm, Ekonomikas ministrijai – ir pieejami visi nepieciešamie dokumenti un ziņas no valsts informācijas sistēmām, kas attiecas uz konkrēto būvi. BIS paredz, ka dokumenti būs elektroniskā formā un arī komunikāciju starp uzraudzības iestādēm, pasūtītāju un būvkomersantu varēs veikt elektroniski.

Pašlaik portālā www.bis.gov.lv publiski ir pieejami četri reģistri – Būvkomersantu reģistrs, Būvspeciālistu reģistrs, Būvinspektoru reģistrs un Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs.

Pēc BIS pabeigšanas portālā www.bis.gov.lv publiski būs pieejami arī Neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistrs un Ēku energoefektivitātes sertifikātu reģistrs, kā arī speciālas tiešsaistes formas, nodrošinot būvniecības pakalpojumu ieviešanu elektroniskā vidē. Tāpat tiks nodrošināta sabiedrības informēšana par paredzamo būvniecību un lēmumiem, kas saitīti ar to.

Lapas informācija atjaunota:    09-12-2014