Tērauda velmēšanas iekārtas

Tērauda velmēšanas iekārtas ir iekārtas, kas projektētas un uzstādītas, lai velmētu tērauda izstrādājumus
 

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
 

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;
 

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;
 

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;
 

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”
 

MK 23.08.2001. noteikumi Nr.377 „Prasības tērauda velmēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2014