Tērauda kausēšanas iekārtas

Tērauda kausēšanas iekārtas ir iekārtas, kas projektētas un uzstādītas, lai kausētu melnā metāla izstrādājumus.
 

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
 

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;
 

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;
 

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;
 

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”
 

MK 27.02.2001. noteikumi Nr.87 „Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2014