Gāzes balonu uzpildes stacijas

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
 

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;
 

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;
 

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;
 

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”
 

MK 25.08.2009. noteikumi Nr.953 „Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība”

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2014