Eskalatori un konveijeri

Eskalators ir celšanas un transportēšanas iekārta ar noslēgta perimetra kāpņu klātni, kuras slīpums ir no 12° līdz 35°, cilvēku pārvietošanai no viena līmeņa uz otru.
 

Konveijers ir transportēšanas iekārta ar noslēgta perimetra savienotu plākšņu vai lentes klātni, kura paredzēta cilvēku pārvietošanai horizontāli vai dažādos līmeņos, kur slīpums ir mazāks par 12°.
 

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
 

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;
 

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;
 

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;
 

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”
 

MK 20.07.2010. . noteikumi Nr.636 Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību”.

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2014