Cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji

Pacēlājs ir cikliskas darbības celšanas mehānisms ar grozu (platformu), kas paredzēts cilvēku, instrumentu un materiālu pārvietošanai un darbu veikšanai, tai skaitā ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai augstumā, kas pārsniedz trīs metrus, gan horizontālā, gan vertikālā plaknē.
 

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”

MK 16.02.2010. noteikumi Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”;

Trošu ceļi

Trošu ceļi kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai. Atkarībā no konstrukcijas trošu ceļus klasificē:

  1. trošu dzelzceļi un citas transport­iekārtas, kas aprīkotas ar riteņiem vai piekarierīcēm un kuru vilkmi nodrošina viena vai vairākas troses;
  2. trošu gaisa piekarceļi ar kabīni (vagonu) pasažieriem, arī trošu ceļi, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos;
  3. slēpotāju pacēlāji un vilcēji, ja lietotājus un viņu aprīkojumu pārvieto, izmantojot trosi.

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”

MK 14.08.2007. noteikumi Nr.555 „Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”;

Eskalatori un konveijeri

Eskalators ir celšanas un transportēšanas iekārta ar noslēgta perimetra kāpņu klātni, kuras slīpums ir no 12° līdz 35°, cilvēku pārvietošanai no viena līmeņa uz otru.

Konveijers ir transportēšanas iekārta ar noslēgta perimetra savienotu plākšņu vai lentes klātni, kura paredzēta cilvēku pārvietošanai horizontāli vai dažādos līmeņos, kur slīpums ir mazāks par 12°.

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
 

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;
 

K 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;
 

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;
 

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”
 

MK 20.07.2010. . noteikumi Nr.636 Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību”.

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2014