Autotransporta līdzekļu cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai

Autotransporta līdzekļu cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai- piestiprinātās cisternas (autocisternas), cisternkonteineri, noņemamās cisternas, portatīvās cisternas, ar vakuumu darbināmās atkritumu cisternas vai citas cisternas, kas noteiktas Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk — ADR nolīgums).
 

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
 

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;
 

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;
 

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;
 

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”
 

MK 28.06.2011. noteikumi Nr. 500„Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”;

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2014