Statistika un pētījumi

“Metodiskās vadlīnijas par iekšējās peļņas normas (IRR) aprēķināšanu pārkompensācijas novēršanai komersantiem, kas ir saņēmuši tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu”

Latvijas enerģētika skaitļos 2013

Latvijas enerģētika skaitļos 2011

Latvijas enerģētika skaitļos 2009

Pētījums "Elektroenerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem un koģenerācijā, atbalsta izvērtējums un priekšlikumi atbalsta uzlabošanai"

Kopsavilkums 

Lapas informācija atjaunota:    08-08-2016