Normatīvo aktu projekti

Normatīvā akta projekta nosaukums Kontaktpersona (Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””

 

Anotācija

Roberts Meijers,

Roberts.Meijers@em.gov.lv

67013176

Lapas informācija atjaunota:    07-02-2017