Informācija par izdotajiem lēmumiem par elektroenerģijas obligāto iepirkumu

Komersanti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus" saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros
 

Komersanti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros
 

Komersanti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros
 

Komersanti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā” saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros
 

Komersanti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros
 

Komersanti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” saņēmuši tiesības saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu

 

Komersantiem 2019.gadā obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas

Komersantiem 2018.gadā obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas
 

Komersantiem 2017.gadā obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas


Komersantiem 2016.gadā obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas
 

Komersantiem 2015.gadā obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas
 

Komersantiem 2014.gadā obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas
 

Komersantiem 2013.gadā obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas
 

Komersantiem 2012.gadā obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas
 

Komersantiem 2011.gadā  obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas

Lapas informācija atjaunota:    27-03-2020