Aktuālais par OIK

Kas ir OIK?

 

Lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (AER) un augstas efektivitātes koģenerācijā, Latvijā kā atbalsta instruments tiek izmantots elektroenerģijas obligātais iepirkums un jaudas maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

 

Papildu informācija par izdotajiem lēmumiem par elektroenerģijas obligāto iepirkumu

 

Informācija par personām, kuras parakstījušas lēmumus par atļaujām uzņēmumiem pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

 

Eiropas Komisijas lēmums "Par valsts atbalstu SA.43140 (2015/NN) – Latvija. Atbalsts atjaunojamo energoresursu enerģijai un koģenerācijai"  (tulkojums latviešu valodā)

 

Izmaksas, kas rodas atbalsta sniegšanas rezultātā, sedz visi Latvijas elektroenerģijas lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, maksājot obligātā iepirkuma komponenti (OIK), kas papildus elektroenerģijas tirgus cenai, sadales/pārvades tarifam un pievienotās vērtības nodoklim tiek iekļauta elektroenerģijas gala cenā.

 

 

 

OIK mazināšana

 

OIK un attiecīgi elektroenerģijas kopējās cenas pieaugums ietekmē ikvienas nozares un visas Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju, tajā skaitā pievienotās vērtības radīšanu. Īpaši tas ir attiecināms uz uzņēmumiem, kas savu pamatdarbību ir izvērsuši energointensīvajās nozarēs, tādās kā metālrūpniecība, šķiedras ražošana, būvmateriālu ražošana u.c.

 

Lai novērstu elektroenerģijas cenas strauju kāpumu, gan iepriekšējo valdību deklarācijās, gan Deklarācijā par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību valdība apņēmusies noturēt obligātā iepirkuma komponenti (OIK) 26,79 EUR/MWh apmērā, vienlaikus no valsts budžeta finansējot faktisko OIK pieauguma starpību.

 

Lai nepieļautu OIK un līdz ar to arī elektroenerģijas cenas strauju kāpumu, Ekonomikas ministrija jau līdz šim veikusi virkni darbības OIK sloga samazināšanai:

  • no 2012. gada netiek piešķirtas jaunas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;
  • OIK fiksēts 26,79 EUR/MWh apmērā, kas iekļauts arī vairāku pēdējo gadu valdību deklarācijās;
  • radīts atbalsta mehānisms energoietilpīgiem apstrādes uzņēmumiem;
  • novērsta elektrostaciju pārkompensācija, nosakot maksimāli pieļaujamo peļņas normu 9% apmērā;
  • veikta OIK diferenciācija pēc pieslēguma jaudas, kas būs spēkā no 2018. gada janvāra.

 

Papildu informācijai: Konceptuālais ziņojums “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 

 

OIK finansēšanas modeļa maiņa

 

2016. gada 23. novembrī Saeima atbalstīja grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz no 2018. gada 1. janvāra mainīt OIK finansēšanas modeli, kas ļaus mazināt ražošanas uzņēmumu OIK maksājumus, būtiski palielinot to konkurētspēju, lai rūpniecības uzņēmumi savu darbību varētu attīstīt Latvijā.

 

OIK finansēšanas modeļa maiņa paredz ieviest OIK maksājumu dalījumu divās daļās - pēc elektroenerģijas patēriņa un pēc pieprasītās pieslēguma jaudas. Jaunā modeļa ieviešana nodrošinās Eiropas reģionā konkurētspējīgu elektroenerģijas cenu energointensīviem uzņēmumiem, tādejādi stimulējot rūpniecības sektora konkurētspēju ilgtermiņā un veicinot OIK ietekmes mazināšanu uz apstrādes rūpniecības mainīgajām ražošanas izmaksām. OIK diferencēšana veicinās apstrādes rūpniecības attīstību arī nozarēs ar mazāku energoietilpību.

 

Jaunais OIK modelis patērētājiem, kas efektīvi izmanto elektroenerģijas pieslēguma jaudas, samazinās OIK maksājumu. OIK maksājuma samazināšanās kalpos kā motivējošs faktors visiem elektroenerģijas patērētājiem izvērtēt pieslēgto jaudu nepieciešamību un atteikties no liekajām jaudām, tādejādi sakārtojot kopējo elektroenerģijas apgādes sistēmu.

 

Ministrijas veiktie aprēķini liecina, ka pēc izmaiņu stāšanās spēkā rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai samazināsies aptuveni 2/3 mājsaimniecību. Savukārt aizsargātajiem lietotājiem paredzēts kompensēt iespējamo elektroenerģijas izmaksu pieaugumu. Aizsargātie lietotāji ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas), daudzbērnu ģimenes vai ģimenes (personas), kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kuras lieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām.

 

Provizoriskās OIK apmēra izmaiņas elektroenerģijas kopējās izmaksās jebkurš patērētājs var apskatīties Enerģijas publiskā tirgotāja izveidotajā OIK kalkulatorā.

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem par likuma izmaiņām

 

Papildu informācija par atbalstu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem

 

 

Pārkāpumi koģenerācijas staciju pieslēguma procesā

 

Ziņojums "Par izvērtējuma rezultātiem, plānoto rīcību un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, saistībā ar masu medijos izskanējušajām bažām, ka vairāki uzņēmumi varētu būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā"

 

Prezentācija “Par iespējamo negodprātīgo rīcību obligātajā iepirkumā. Vērtējuma rezultāti un turpmākā rīcība”

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 

 

Informācija par izsniegtajām atļaujām jaunu jaudu ieviešanai

 

Jebkura fiziska vai juridiska persona var uzstādīt jaunas vai palielināt esošās elektroenerģijas ražošanas jaudas, piemēram, uzstādīt saules paneļus vai cita veida elektroenerģijas ražošanas iekārtas savām vajadzībām vai uzņēmējdarbības veikšanai uz tirgus nosacījumiem, saņemot Ekonomikas ministrijas atļauju. Šī atļauja neparedz tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros! 

 

Laika posmā no 2012. gada līdz šā gada oktobrim Ekonomikas ministrija kopumā izsniegusi 605 atļaujas. Liela daļa šo atļauju izsniegtas privātpersonām, piemēram, saules paneļu uzstādīšanai pašpatēriņam; arī vairums juridisko personu jaudu palielināšanas vai jaunu jaudu ieviešanas atļaujas pieprasa pašpatēriņa vajadzībām.

 

Valsts atbalsts jaunu jaudu ieviešanai nav paredzēts un nav piešķirts, un šādu atļauju izsniegšana nekādā veidā neietekmē OIK apmēru! Atgādinām, ka kopš 2012. gada ieviests moratorijs jaunu elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanai.

 

Papildu informācija par atļaujām jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai

 

 

Ekonomikas ministrijas sniegtās atbildes uz Saeimas deputātu jautājumiem

 

Deputātu jautājums Nr.327 (19.10.2017), EM atbilde (25.10.2017)

Deputātu jautājums Nr.328 (19.10.2017), EM atbilde (25.10.2017)

Deputātu jautājums Nr.329 (19.10.2017), EM atbilde (25.10.2017)

Deputātu jautājums Nr.339 (24.10.2017), EM atbilde (01.11.2017)

Deputātu jautājums Nr.341 (02.11.2017), EM atbilde (08.11.2017)

Deputātu jautājums Nr.342 (02.11.2017), EM atbilde (08.11.2017)

Deputātu jautājums Nr.346 (16.11.2017), EM atbilde (22.11.2017)

Deputātu jautājums Nr.347 (16.11.2017), EM atbilde (22.11.2017)

Deputātu jautājums Nr.348 (16.11.2017), EM atbilde (22.11.2017)

Deputātu jautājums Nr.349 (16.11.2017), EM atbilde (22.11.2017)

Deputātu jautājums Nr.350 (16.11.2017), EM atbilde (22.11.2017)

Deputātu jautājums Nr.351 (16.11.2017), EM atbilde (22.11.2017)

Deputātu jautājums Nr.352 (16.11.2017), EM atbilde (22.11.2017)

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    26-07-2018