Atjaunojamā enerģija un koģenerācija

No  2020.gada 1.janvāra uzraudzību un kontroli enerģētikas jomā veic 

Būvniecības valsts kontroles birojs

 

No 2019.gada 1.janvāra elektrostaciju gada pārskati jāiesniedz  elektroniskajā sistēmā, kas paredzēta elektrostaciju gada pārskatu iesniegšanai:
https://ener.gov.lv

 

Lai pieslēgtos elektroniskajai sistēmai, tiek izmantots vienotās pieteikšanās modulis, kas nodrošina integrētu un vienotu lietotāju autentifikācijas pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldības informācijas sistēmām, izmantojot eID, eParaksta vai internetbanku autentifikāciju.

___________________________________________________________

Latvijas ekonomikas konkurētspēja, energoapgādes drošība un enerģijas ilgtspēja ir atslēgas vārdi enerģētikas politikas īstenošanai līdz 2020.gadam un pēc tam.

___________________________________________________________

 

Informācija par izdotajiem lēmumiem par elektroenerģijas obligāto iepirkumu

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums un ražotāju reģistrs

 

Energoresursu un enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana ražošanas, transportēšanas un patēriņa posmā ir viens no galvenajiem Latvijas Republikas valsts attīstības un enerģētikas politikas uzdevumiem, kura risināšana pozitīvi ietekmēs enerģijas apgādes drošību, klimata pārmaiņu samazināšanu un valsts ekonomikas konkurētspēju.
 

Siltumapgāde ir svarīga Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes sastāvdaļa, ņemot vērā klimatiskos apstākļus.
 

Latvijā patērētāju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālo siltumapgādi un individuālo siltumapgādi. Lielākā daļa centralizētās siltumapgādes sistēmās saražotās siltumenerģijas apjomiem tiek saražoti Rīgā, no kuras 90% tiek saražoti augsti efektīvas koģenerācijas procesā.

 

Lapas informācija atjaunota:    09-01-2020